Van harte welkom bij;

"Kwaliteit in elke minuut"

Andere voorwaarden 


  • Zorgminuten kan niet op afroep komen. Zorgminuten is geen 24/7 organisatie. 
  • Afspraken met Zorgminuten zijn niet gericht op spoed / ongeval. Diensten die Zorgminuten uitvoert, zoals een medische handeling, moeten indien nodig opgevangen worden door een andere organisatie. Bijvoorbeeld; als een stoma gaat 'lekken' of een katheter die niet 'doorloopt'
  • Zorgminuten neemt geen cadeaus of giften aan. Dit doe ik om concurrentie te voorkomen. Iedereen is gelijk. Zorgminuten weigert deze cadeaus en giften.
    Zorgminuten neemt wel giften aan die in de afspraak genuttigd of gebruikt kan worden
  • Zorgminuten garandeert u dat uw gegevens, diensten en andere privacy gevoelige informatie nooit worden gedeeld aan derden. Deze dienst valt onder het Beroepsgeheim van de Verpleegkundige
  • Als de zorg gaat voor uzelf of een ander, die niet instaat is om te verwoorden wat hij/zij wenst, zou Zorgminuten het waarderen als er op schrift staat waar zij rekening mee kan houden. Denk aan medisch achtergrond, allergieën, lievelingsonder,- voorwerpen/ angsten/ attenties 
  • Huisdieren en leefklimaat; de klant dient voor de veiligheid van Zorgminuten een huisdier en woning zodanig gereed te hebben dat Zorgminuten veilig en schoon kan werken.